joi, 8 martie 2012

Supraveghetor pentru cheia de contact

Montajul produce un sunet de alarmare atunci când, la părăsirea autovehiculului, cheia rămâne în contact, indiferent de poziţia aces­teia. Atunci când aprinderea nu este conectată, prezenţa cheii de contact este supravegheată de o barieră de lumină care constă din lampa LI

şi fototranzistorul T2. Bariera de lumină este astfel amplasată încât cheia de contact întrerupe fasciculul luminos între lampă şi fototran-zistor (fig. 2). în locul unui tip oarecare de foto-tranzistor se poate utiliza şi un tranzistor BC 107 (sau echivalent), cu capsula tăiată. Atât timp cât pe fototranzistorul T2 nu ca­de nici o lumină, acesta este blocat. Dacă în acest moment una din portierele autoturismului este deschisă, contactul de portieră S2 se în­chide. Tranzistorul T3 se blochează, astfel în­cât la ambele intrări ale porţii N1 se găseşte câte un „1“ logic. Oscilatorul de sunet construit cu N3 şi N4 începe să funcţioneze; difuzorul emi­le un semnal de alarmare care aminteşte con­ducătorului uituc să scoată cheia din contact. Atunci când aprinderea este conectată, ten­siunea la contactul auto serveşte ca indicator; în acest caz, tranzistorul TI conduce. în ciuda iluminării lui T2, atunci când portiera este des­chisă, la ambele ieşiri ale lui NI există câte un „1“ logic, ceea ce are ca efect alarma dorită.


Niciun comentariu: