joi, 8 martie 2012

Indicator de tensiune pentru acumulator

Acest supraveghetor de tensiune atenţio­nează prin aprinderea unei lămpi că, de exem­plu, tensiunea bateriei autoturismului a scăzut sub o valoare prestabilită; montajul este cons­truit pe baza circuitului integrat SN 7416.
Tensiunea de 12 V a bateriei este coborâtă !a circa 5 V cu ajutorul tranzistorului TI; ea ser­veşte la alimentarea circuitului integrat şi a lămpii indicatoare. Punctul de lucru al monta­jului este reglat cu potenţiometrul semireglabil P1; el este definit ca limită inferioară a valorii tensiunii bateriei. Este recomandabil a se alege acest punct în aşa fel încât autoturismul să mai poată fi pornit.

La scăderea tensiunii bateriei, se reduce şi potenţialul la intrarea porţii inversoare NI. Dacă starea intrării trece în „0“, atunci ieşirea lui NI, ca şi intrările de la N4-N6 trec în starea „1“. Deoarece ieşirile celor trei porţi inversoare conectate în paralel sunt în starea „0“, lampa luminează.

Pentru ca semnalizarea să nu depindă de o scădere a tensiunii bateriei cauzată de inerţia acesteia, la ieşirea lui NI se găseşte triggerul Schmitt (N2 - N3). El are rolul de a conduce potenţialul în creştere la ieşirea lui NI. Montajul lucrează independent de polaritatea bateriei autovehiculului fată de masă.

Niciun comentariu: