miercuri, 20 iunie 2012

Intrebari de mecanica cat. B (Raspunsurile corecte cu caractere ingrosate)


1. Care poate fi motivul încălzirii excesive a motorului?
a) blocarea termostatului în poziţia închis
b) ruperea curelei de antrenare a ventilatorului sau pompei de apă
c) blocarea termostatului în poziţia deschis


2. Care poate fi motivul încălzirii excesive a motorului?
a) blocarea termostatului în poziţia închis
b) temperatura ridicată a aerului, vara
c) temperatura scăzută a aerului, iarna

3. Care motiv determină consum mărit de carburant?
a) dereglarea carburaţiei sau a sistemului de injecţie a carburantului
b) conducerea ecologică
c) folosirea unui carburant ecologic

4. Uleiul din motor are rolul:
a) de a unge piesele în mişcare ale acestuia, prin formarea unei pelicule de lubrifiant pe suprafaţa acestora
b) de a proteja motorul de rugină
c) de a asigura montarea uşoară a motorului

5. Uleiul de motor este caracterizat prin:
a) culoare
b) temperatură
c) vâscozitate şi onctuozitate

6. Emisia de fum albastru a autovehiculelor se datorează:
a) consumului exagerat de ulei, datorită uzurii motorului
b) amestecului carburant prea bogat
c) pătrunderii carburantului în baia de ulei

7. Emisia de fum negru a autovehiculelor se datorează:
a) consumului exagerat de ulei, datorită uzurii motorului
b) amestecului carburant prea bogat
c) pătrunderii carburantului în baia de ulei

8. Calamina depusă pe electrozii bujiilor indică:
a) consumului exagerat de ulei, datorită uzurii motorului
b) amestecului carburant prea bogat
c) pătrunderii carburantului în baia de ulei

9. Creşterea nivelului uleiului din baia de ulei a motorului se datorează:
a) defectării pompei de ulei
b) defectării pompei de apă
c) pătrunderii carburantului sau a lichidului de răcire în baia de ulei

10. Când trebuie schimbat lichidul antigel?
a) în fiecare an
b) o dată la trei ani
c) niciodată

11. Ce se urmăreşte la lucrul cu soluţia antigel?
a) evitarea diluării acesteia cu apă
b) evitarea agitării acesteia, pentru că poate exploda
c) evitarea contactului cu aceasta pentru că este toxică

12. Ce defecţiune poate determina aprinderea lămpii martor a nivelului încărcării acumulatorului de pe tabloul de bord?
a) defectarea pompei de ulei
b) defectarea pompei de apă
c) ruperea curelei de acţionare a alternatorului

13. Blocarea termostatului în poziţia deschis conduce la:
a) fierberea lichidului de răcire
b) pierderea lichidului de răcire
c) consum mărit de combustibil, deoarece motorul nu atinge temperatura normală de funcţionare

14. Care este temperatura de regim normală a lichidului de răcire?
a) 60-70 grade Celsius
b) 90-95 grade Celsius
c) 110-120 grade Celsius

15. Defecţiunea cea mai frecventă a sistemului de răcire cu lichid este:
a) ruperea ventilatorului
b) ruperea sau tensionarea necorespunzătoare a curelei de acţionare a ventilatorului sau pompei de apă
c) defectarea radiatorului

16. Ventilatorul instalaţiei de răcire cu lichid poate fi acţionat:
a) mecanic, prin curea, de către motor
b) electric, prin termocontact şi motor electric
c) hidraulic

17. Sistemul de ungere poate fi întreţinut prin:
a) schimbarea periodică a uleiului
b) verificarea şi completarea nivelului uleiului
c) spălarea radiatorului

18. Bateria de acumulatoare este descărcată dacă:
a) la aprinderea farurilor, lumina acestora slăbeşte progresiv
b) la acţionarea claxonului, acesta emite un sunet slab sau nu funcţionează
c) este mai uşoară ca de obicei

19. Cărui fenomen se datorează funcţionarea în continuare a motorului după întreruperea contactului?
a) autoaprinderii
b) calării 
c) gripării

20. Autoaprinderea, în cazul motoarelor care funcţionează cu benzină, se poate datora:
a) reglării greşite a aprinderii
b) utilizării unui carburant cu cifră octanică inferioară celei recomandate
c) utilizării unui carburant cu cifră octanică superioară celei recomandate

21. Benzinelor le este caracteristică:
a) culoarea
b) cifra octanică
c) cifra cetanică

22. Motorinelor le este caracteristică:
a) culoarea
b) cifra octanică
c) cifra cetanică

23. Motoarele cu aprindere prin comprimare (MAC sau Diesel) utilizează drept carburant:
a) benzina
b) motorina
c) uleiul de motor

24. Motoarele cu aprindere prin scânteie (MAS sau motoare Otto) utilizează drept carburant:
a) benzina
b) motorina
c) uleiul de motor

25. Blocarea motorului datorită creşterii excesive a temperaturii se numeşte:
a) gripare
b) detonaţie
c) calare

26. Blocarea motorului datorită lipsei ungerii se numeşte:
a) gripare
b) detonaţie
c) calare

27. Mecanismul mobil al motorului este alcătuit din:
a) piston, bolţ, bielă, arbore cotit
b) supapă, bolţ, arbore cu came
c) carburator, tobă de eşapament

28. Supapele motorului în patru timpi sunt acţionate de:
a) arborele de distribuţie
b) axul cardanic
c) axul compresorului

29. Amreiajul are rolul:
a) de a cupla sau decupla progresiv motorul de restul transmisiei
b) de a asigura posibilitatea efectuării virajelor
c) de a asigura o turaţie constantă motorului

30. Defectarea frecventă a ambreiajului poate fi determinată de:
a) acţionarea îndelungată a pedalei de ambreiaj, la opriri mai lungi, cu motorul pornit
b) rularea cu viteze ridicate
c) rularea frecventă cu levierul schimbătorului de viteze scos la punctul mort

31. Defectarea frecventă a ambreiajului poate fi determinată de:
a) patinarea acestuia la turaţii ridicate ale motorului
b) rularea cu viteze reduse
c) rularea frecventă cu motorul oprit

32. Defectarea frecventă a ambreiajului poate fi determinată de:
a) porniri de pe loc cu sarcini mari, care necesită turarea motorului şi patinarea îndelungată a ambreiajului
b) rularea pe autostradă
c) utilizarea de carburanţi necorespunzători

33. Care dintre motivele enumerate mai jos poate determina acţionarea greoaie a volanului?
a) presiune prea mare în roţile din faţă
b) presiune prea mică în roţile din faţă
c) presiune prea mare în roţile din spate

34. Care poate fi cauza uzurii premature a pneurilor roţilor din faţă?
a) deplasarea cu viteze reduse
b) acţionarea volanului pe loc
c) reglarea defectuoasă sistemului de direcţie

35. Cum se procedează pentru repararea defecţiunilor sistemului de direcţie?
a) se remediază numai în ateliere autorizate
b) se apelează la o cunoştinţă care se pricepe la maşini
c) acestea nu se repară, deoarece nu prezintă pericol

36. Jocul mare la volan poate fi determinat de :
a) uzura axului volanului
b) uzura pneurilor
c) uzura bieletelor de direcţie

37. Eliberarea incompletă a frânei de mână determină:
a) economie de carburant
b) consum suplimentar de carburant
c) încălzirea butucilor roţilor pe care acţionează frâna de mână

38. Efortul mare solicitat la acţionarea pedalei de frână poate avea drept cauze:
a) prezenţa aerului în instalaţie
b) griparea pistonaşelor de frână ai cilindrilor receptori
c) blocarea cablului frânei de mână

39. O cursă liberă mare a pedalei de frână poate fi determinată de :
a) joc prea mare între saboţi şi tambur
b) ruperea arcului de readucere a saboţilor
c) pierederea lichidului de frânare

40. O cursă liberă mică a pedalei de frână poate fi determinată de :
a) pierederea lichidului de frânare
b) ruperea arcului de readucere a saboţilor
c) joc prea mic între saboţi şi tambur

41. Frâna funcţionează eficient dacă:
a) spaţiul de frânare este cât mai mic
b) urma de frânare vizibilă pe carosabil este scurtă
c) pedala are cursă mare

42. Durata de serviciu a pneurilor este influenţată în principal de :
a) starea sistemului de frânare
b) temperatură
c) presiunea din pneuri

43. Presiunea din pneuri se măsoară:
a) la rece, după o perioadă de staţionare
b) la cald, după rulare
c) cu vehiculul încărcat

44. Care este rolul cutiei de viteze?
a) permite alegerea unor rapoarte de transmitere convenabile între motor şi roată, inclusiv scoaterea la punctul mort
b) asigură mersul înapoi fără a inversa sensul de rotaţie al motorului
c) asigură transmiterea momentului motor de la motor la roţi

45. Fumul negru emis de motoarele Diesel se datorează:
a) înfundării tobei de eşapament
b) culorii combustibilului
c) defecţiunilor sistemului de injecţie

46. Termostatul este parte componentă a instalaţiei de:
a) răcire
b) ungere
c) aer condiţionat

47. Dacă pe roţile aceleiaşi osii eficienţa frânei este diferită, atunci:
a) după frânare roţile rămân blocate
b) la frânare vehiculul poate derapa lateral
c) acest lucru nu afectează ţinuta de drum

48. Blocarea roţii în timpul rulării poate fi cauzată de:
a) griparea rulmenţilor roţii respective
b) uzurii garniturilor de frânare
c) ovalizarea tamburului

49. Care dintre caracteristicile enumerate mai jos pot fi caracteristice frânei?
a) promptitudine
b) fidelitate
c) declivitate

50. Observaţi că la acţionarea frânei aceasta trebuie apăsată de mai multe ori pentru a fi eficace. Ce măsuri luaţi?
a) circulaţi fără a ţine cont de acest fenomen
b) reparaţi frâna la un atelier specializat
c) rugaţi un cunoscut care se pricepe să o repare

51. Care poarte fi cauza faptului că volanul trage într-o parte?
a) încărcătura dispusă asimetric
b) geometria roţilor directoare greşit regalată
c) presiunea prea mică din pneuri

52. Care poarte fi cauza faptului că volanul trage într-o parte?
a) presiunea prea mare din pneurile roţilor din faţă
b) presiunea inegală din pneurile roţilor din faţă
c) presiunea prea mică din pneurile roţilor din faţă

53. La utilizarea roţii de rezervă de tip subţire (de urgenţă), se va circula cu o viteză maximă de:
a) 50 km/h
b) 60 km/h
c) 80 km/h

54. Roata de rezervă de dimensiuni normale se va utiliza:
a) doar la viteze reduse
b) doar în cazul permutării roţilor
c) doar atât cât este strict necesar

55. Vibraţia volanului poate fi cauzată de:
a) neechilibrarea roţilor din faţă
b) presiunea prea mare din pneurile roţilor din faţă
c) neechilibrarea volanului

56. Bateria de acumulatoare are rolul:
a) de a acţiona pompa de apă
b) de a acţiona sistemul de ungere
c) de a asigura curent electric consumatorilor, atunci când motorul este oprit

57. Termostatul are rolul:
a) de a asigura răcirea uleiului motor
b) de a asigura răcirea habitaclului
c) de a menţine constantă temperatura motorului

58. Termostatul permite:
a) deschiderea şi închiderea circuitului aerului din motor
b) deschiderea şi închiderea circuitului lichidului de răcire, între motor şi radiator
c) deschiderea şi închiderea circuitului uleiului motor

59. Sistemul ABS (Antiblockiersystem) permite:
a) blocarea diferenţialului
b) blocarea uşilor
c) păstrarea controlului asupra direcţiei în timpul frânării

60. Sistemul ABS:
a) previne blocarea totală a roţilor la frânare
b) asigură blocarea totală a roţilor la frânare
c) asigură controlul tracţiunii

61. Ce asigură sistemul ESP (Electronic Stability Program)?
a) controlul asupra tracţiunii
b) controlul asupra frânelor
c) controlul asupra diferenţialului

62. Frâna de serviciu asigură:
a) imobilizarea vehiculului atunci când acesta stă pe loc
b) reducerea vitezei sau oprirea vehiculului, sigur, rapid şi eficace
c) frânare roţilor motoare

63. Inspecţia tehnică periodică (ITP) se efectuează:
a) la ARR (Autoritatea Rutieră Română)
b) la RAR (Registrul Auto Român)
c) la staţiile autorizate în acest sens

64. Inspecţia tehnică periodică (ITP) se efectuează:
a) după reparaţii capitale
b) la intervalele prevăzute de lege
c) lunar

65. Airbag-ul (perna de aer) are rolul:
a) de a asigura suspensia vehiculului
b) de a asigura protecţia în caz de impact frontal sau lateral
c) de a sigura protecţia în caz de impact din spate (telescopaj)

66. Tetierele au rolul:
a) de a asigura sprijin braţelor
b) de a asigura protecţia în caz de impact frontal sau lateral
c) de a sigura protecţia coloanei cervicale în caz de impact din spate (telescopaj)

67. Cifra octanică a benzinei utilizate la motoarele cu aprindere prin scânteie se alege în funcţie de:
a) raportul de transmitere
b) raportul final
c) raportul de compresie

68. Normele Euro 1,2,3,4 etc. reprezintă:
a) norme de consum
b) norme de poluare
c) norme de confort

69. Arderea incompletă a carburantului determină:
a) poluare suplimentară
b) consum suplimentar
c) uzură suplimentară

70. Ce fel de benzină se foloseşte la motoarele dotate cu catalizator?
a) benzină aditivată
b) benzină cu cifră octanică scăzută
c) benzină fără plumb

71. Nivelul uleiului din baie se controlează de regulă cu:
a) manometrul de ulei
b) termometrul de ulei
c) joja

72. Când se consideră că nivelul uleiului din baie este corect?
a) când este peste gradaţia MAX a jojei
b) când este sub gradaţia MIN a jojei
c) când este între gradaţia MIN şi cea MAX a jojei

73. Care este nivelul corect al electrolitului din bateria de acumulatoare?
a) 1 mm peste nivelul plăcilor
b) 1 cm peste nivelul plăcilor
c) 10 cm peste nivelul plăcilor

74. La ce intervale se schimbă uleiul de motor şi filtrul de ulei?
a) anual
b) lunar
c) la intervalele recomandate de producătorul vehiculului

75. Expresia Tubeless de pe pneurile vehiculului desemnează:
a) anvelope de iarnă
b) anvelope fără cameră
c) anvelope de curse

76. Care poate fi cauza încălzirii accentuate a pneurilor?
a) deplasarea cu viteze ridicate
b) supraîncărcarea vehiculului
c) presiunea prea mică

77. Uzura diferită a pneurilor de pe aceeaşi punte poate avea drept cauză:
a) deplasarea cu viteze ridicate
b) încărcarea asimetrică a vehiculului
c) defecţiuni ale sistemului de frânare sau reglaj defectuos al direcţiei

78. Uzura pneurilor se accentuează din cauza:
a) deplasării cu frânări şi accelerări bruşte (stil agresiv de conducere)
b) deplasării cu viteze constante (stil preventiv de conducere)
c) deplasării pe drumuri cu piatră cubică

79. Menţinerea piciorului pe pedala de ambreiaj după eliberarea acesteia provoacă uzura:
a) rulmenţilor roţilor motrice  
b) rulmentului de presiune
c) rulmenţilor alternatorului

80. Din care parte a jantei se începe montarea anvelopei?
a) de lângă valvă  
b) din partea opusă valvei
c) din oricare parte

81. La acţionarea pedalei de frână aceasta pulsează ritmic. Care poate fi cauza?
a) uzura saboţilor de frână
b) fierberea lichidului de frână
c) ovalizarea tamburilor de frână

82. Cum veţi frâna pe un drum alunecos, dacă vehiculul nu dispune de ABS?
a) fin, cu mai multe eliberări ale pedalei de frână
b) cu o singură apăsare energică a pedalei de frână
c) cu mai multe apăsări energice ale pedalei de frână

83. La acţionarea pedalei de frână a unei instalaţii hidraulice, aceasta este elastică, întărindu-se doar după apăsări repetate. Care este cauza?
a) cuplajul compresorului patinează 
b) garniturile de frânare sunt murdare
c) existenţa aerului în instalaţie

84. Ce împiedică sistemul ABS?
a) patinarea roţilor sub sarcină
b) deraparea vehiculului în viraj
c) blocarea roţilor la frânare

85. Care poate fi cauza încălzirii tamburului de frână al sistemelor de frânare hidraulice?
a) garnituri de frânare uzate
b) saboţii se află prea departe de tambur
c) arcul de readucere a saboţilor de frânare este rupt

86. Care este cauza încălzirii excesive a anvelopelor?
a) presiunea prea mare din anvelopă
b) presiunea prea mică din anvelopă
c) rularea cu viteză excesivă

87. Ce cauzează apariţia tăieturilor pe suprafaţa de rulare a anvelopei, a crăpăturilor în canalele profilului?
a) rularea cu viteză mare  
b) rularea cu presiune mai mică decât cea prescrisă în anvelope
c) dezechilibrarea roţii

88. De pe care parte a jantei se începe demontarea anvelopei?
a) de lângă valvă  
b) de pe partea opusă valvei
c) de pe oricare parte

89. Care poate fi cauza descărcării acumulatorului electric?
a) folosirea frecventă a demarorului
b) reglajul defectuos al releului de încărcare
c) mersul cu viteze ridicate

90. În timp ce conduceţi autoturismul sesizaţi că volanul trage într-o parte. Care poate fi cauza?
a) presiune diferită în pneurile din faţă
b) reglajul defectuos al geometriei roţilor directoare
c) vânt lateral puternic

91. Uzura neuniformă, în pete a suprafeţei de rulare a pneurilor este cauzată de:
a) deplasarea cu viteze ridicate
b) presiunea din pneuri prea scăzută
c) uzura amortizoarelor telescopice

92. Uzura uniformă a pneurilor pe mijlocul suprafeţei de rulare este cauzată de:
a) deplasarea cu viteze ridicate
b) presiunea din pneuri prea scăzută
c) presiunea din pneuri prea ridicată

93. Uzura uniformă a pneurilor la marginile suprafeţei de rulare este cauzată de:
a) deplasarea cu viteze ridicate
b) presiunea din pneuri prea scăzută
c) presiunea din pneuri prea ridicată

94. Consumul ridicat de combustibil şi implicit conducerea neecologică sunt favorizate de:
a) deplasarea cu viteze ridicate
b) folosirea permanentă a instalaţiei de aer condiţionat a vehiculului
c) rularea cu geamurile deschise

95. Cum se realizează aprinderea combustibilului la motoarele alimentate cu benzină?
a) cu bujii incandescente
b) cu bujii cu scânteie
c) prin compresiune

96. Cum se realizează aprinderea combustibilului la motoarele Diesel?
a) cu bujii incandescente
b) cu bujii cu scânteie
c) prin compresiune

97. Pe ce tip de anvelope se inscripţionează literele M+S?
a) pe anvelopele all-season (pentru toate anotimpurile)
b) pe anvelopele de iarnă
c) pe anvelopele de vară

98. Ce tip de conducere favorizează conducerea ecologică?
a) conducerea cu viteze mari
b) conducerea cu viteza legală, fără accelerări intense
c) conducerea la turaţii mari ale motorului

99. Folosirea instalaţiei de aer condiţionat a autovehiculului:
a) creşte consumul de carburant
b) scade consumul de carburant
c) nu influenţează consumul de carburant

100. Ce tip de benzină favorizează conducerea ecologică?
a) benzina aditivată cu tetraetil de plumb
b) benzina cu cifră octanică ridicată
c) benzina fără plumb

101. Ce tip de benzină se foloseşte la autoturismele dotate cu catalizator?
a) benzină aditivată cu tetraetil de plumb
b) benzină cu cifră octanică scăzută
c) benzină fără plumb

102. Un motor cu aprindere prin scânteie cu raport de compresie ridicat impune folosirea unei benzine:
a) cu cifră octanică ridicată
b) cu cifră octanică scăzută
c) lipsite de aditivi

103. Ce reprezintă cifra octanică a benzinei?
a) gradul de puritate al combustibilului
b) un raport etalon dintre izooctan şi heptan
c) cantitatea de izooctan din benzină

104. Catalizatorul autoturismului are rolul de a:
a) îmbunătăţi performanţele dinamice ale vehiculului
b) reduce emisiile poluante
c) reduce consumul de ulei

105. Compresorul instalaţiei de aer condiţionat a autoturismului este acţionat :
a) mecanic, de către motorul autovehiculului
b) electric, de către demaror sau alt motor electric
c) electric, de către alternator

106. Instalaţia de aer condiţionat:
a) încălzeşte aerul din habitaclu                                                                                                                 
b) răceşte aerul din habitaclu
c) nu modifică temperatura din habitaclu

107. Cum sunt de regulă roţile directoare ale autoturismelor cu tracţiunea pe roţile din faţă?
a) divergente sau paralele
b) convergente sau paralele
c) convergente

108. Cum sunt de regulă roţile directoare ale autoturismelor cu tracţiunea pe roţile din spate?
a) divergente
b) divergente sau paralele
c) convergente sau paralele


109. Cum este turaţia arborelui de distribuţie faţă de arborele cotit în motoarele autovehiculelor?
a) jumătate din turaţia arborelui cotit
b) dublă faţă de turaţia arborelui cotit
c) egală cu cea a arborelui cotit

110. Cum frânaţi pe un drum alunecos, dacă vehiculul este dotat cu sistem ABS?
a) fin, cu mai multe eliberări ale pedalei de frână
b) cu o singură apăsare energică a pedalei de frână
c) cu mai multe apăsări energice ale pedalei de frână

Un comentariu:

Rent Acar spunea...

Sunt destul de multe de invatat ca sa iei permisul. Eu il am de un an si ma tot chinui sa colaborez cu o firma de rent a car Bucuresti dar nu reusesc.