miercuri, 21 martie 2012

Injectoare     Injectorul are rolul de a injecta combustibilul în stare pulverizată, cu picături fine. uniforme în camera de ardere. Motoarele cu injecţie directă necesită o distribuţie mai uniformă a jetului de combustibil, datorită lipsei de turbulenţă a aerului în camera de ardere. Spre deosebire de acestea, la motoarele cu injecţie indirectă, pulverizarea combustibilului se impune a fi sub formă de jet Conic, corespunzător formei camerei de ardere auxiliare, şi de o fineţe mai re-dusă a picăturilor, datorită existenţei turbulenţei.
    Pulverizarea se realizează cu ajutorul duzei injectorului, care poate fi intro¬dusă in acest scop cu unul sau mai multe criticii. Duzele pot avea sau nu vârfuri conice: cele cu vârf conic se utilizează la motoarele cu injecţie indirectă in scopul formării jetului cu unghi conic corespunzător camerei de ardere. Duzele Iară vârf conic, montate la injeetoarele motoarelor cu injecţie directă, au orifici- iIc mai mici pentru realizarea pulverizării mai fine a combustibilului, dar pre¬zintă dezavantajul că se înfundă mai repede.  Constructiv, injeetoarele pot fi deschise sau închise (cele mai utilizate, printre care şi la motoarele D 797-05 şi D 2156 HMN 8)

Injetoarele de tip deschis 

    Au spaţiul interior al duzei in legătură perma-nentă cu camera de ardere. Acestea se utilizează la motoarele la care timpul de Injecţie este foarte scurt şi au o presiune înaltă până la 140 bar. la 2 000 rot/min


Injetoarele închise 

  Au orificiul duzei 13, închis perfect etanş de catre arcul pulverizatorului 12.
Funcţionarea: motorina intră prin racordul cu filtru 2. trece prin canalul 9 şi llilică acul de pe scaunul 14. datorită apăsării cu presiune asupra umărului acu¬lui din camera 15: în felul acesta. înv inge forţa arcului J şi motorina este pul¬sa i/ată prin orificiul 13 în camera de ardere din capul pistonului.


     Surplusul de combustibil scăpat printre ac şi ghid trece în corpul injectoru- Ilii iar prin racordul <V este colectat de conducta de retur şi trimis în rezervor. Când presiunea motorinei a scăzut, acul 12 închide orificiul duzei sub acţiunea
arcului 5.
Presiunea de injecţie se reglează prin modificarea tensiunii arcului 5. cu
ajutorul piuliţei 6 şi al şaibei de reglaj ~.
La motorul D 797-05 se foloseşte injector închis, de tip KB1. 76 S2K, a cărui presiune de injecţie este de 190 bar. reglabilă cu ajutorul
piuliţei 6 şi al şaibei de reglaj.
    Motorul I) 2156 HMN 8 este dotat cu injectoare închise de tip KDL 94 S3R a cărui construcţie este la fel. însă presiunea de reglaj este de 175 bar: reglarea presiunii se face de la o tijă filetată cu contrapiuliţă. montată în piuliţa injectoru
lui. deasupra tijei de apăsare a arcului.
La motoarele Diesel ale autoturismelor, se foloseşte ¡njccton.il din lî gura montat prin înşurubare pe chiulasă. prin intermediul corpului 2. Motorina intră prin racordul cu filtru mecanic 1 şi este pulverizată în camera de ardere (antecameră) prin orificiul 13. sub formă de jet de către duza 4 şi arcul ei X Surplusul de motorină iese prin racordul 10 şi printr-o conductă ce colec¬tează motorina de la toate injectoarele (racordurile fiind înseriate) este returnata la pompa de injecţie şi apoi la rezervor.
    Acest tip de injector se foloseşte la motoarele cu injecţie indirectă (în pro- camerele de ardere), pentru a obţine o bună turbionare şi formarea unui amestec;
omogen cu aerul.
     Reglarea presiunii de injectare este realizată prin adăugarea sau scoatcrcn
de şaibe <V. pentru tensionarea arcului ~ (prin adăugare se măreşte presiunea); aceasta este de 120 ± 5 bar.


CONDUCTE

  Conductele folosesc la conducerea combustibilului între elementele componente ale instalaţiei de alimentare. Conductele de joasă presiune suni confecţionate din ţeava de cupru, alamă sau din material plastic, fiind prevăzuţi cu terminaţii de racordare. Intre pompa de injecţie şi injectoare sunt conducte de înaltă presiune din ţeavă de oţel cu grosimea pereţilor mare. pentru rezistenţă; lungimea lor asfel egală.

Niciun comentariu: